Jan Roger Myklebust
Dagleg leiar
 

 

webXpert er eit lite firma lokalisert i Stardalen i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Verksemda er etablert som følgje av utvikling og drift av ei rekkje internettsider i samanheng med utdanning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
 
Informasjon:

webXpert
Jan Roger Myklebust
Bakke, Stardalen
6843 Skei i Jølster

Tlf: +47 90 60 33 39
e-post: post@webxpert.no

Org.nr: 986 488 308